Споделен опит в доброволчеството и доброволческата работа

За проекта

 

Резултати

Име: Споделен опит в доброволчеството и доброволческата работа

Проектът е предназначен за увеличаване на капацитета на доброволците и техния начин на работа и обучение със социално слаби общности от Палермо. Те трябва да повишат самоуважението и самооценката си и да си сътрудничат в съвместно обучение с други европейски доброволци. Местния персонал и общините ще осигурят благоприятни условия за практикуване на чужди езици както в лична, така и в професионална среда.

Цели:

  1. Да разгърне социалния и професионален опит на младите доброволци, като развиват и укрепват своите трансверсни умения и ключови компетентности, които са от решаващо значение за тяхното социално приобщаване и икономическа интеграция.
  2. Да се ​​насърчи културата на предприемачество и инициатива в младите хора, като се създаде подходящо място за превръщане на творческите и иновативните им идеи в реалност.
  3. Да се засили междукултурният и междурелигиозният диалог, да се съчетава разнообразието и многоезичието, като обедини млади доброволци, мигранти, бежанци търсещи убежище, в съвместна работа, съвместно учене и пространство за комуникация.
  4. Да предизвика комуникация и взаимно разбирателство между местните общности, мигрантите и местните жители с увреждания , чрез доброволците, действащи като посредници между тях.
 
  • Кампания за повишаване на осведомеността относно "Миграция и увреждания" с цел насърчаване на активното участие в европейското общество.
  • Видео за "общи пътища за социално приобщаване", показващо дейностите, изпълнявани по време на европейската служба за доброволческа мобилност и за ролята, която доброволците могат да имат като посредници между мигрантите, хората с увреждания и местните общности.
 

Информация

№: 2017-1-IT03-KA105-010450

Финансираща програма: Еразъм+, KA1 Младеж, Европейска доброволческа служба

Продължителност: 01/08/2017- 31/07/2019

Партнъори: Сдружение „Знам и мога“ - България, CESIE - Italy

Уебсайт: http://cesie.org/en/project/shared-voluntary-trials/

 

"Да бъдеш доброволец е много повече от работа. Това е мисия! Страст! Сила! Любов."- вижте още от опита на Петър

Shared voluntary trails imageДоборволческата служба на Петър продължава. Ето какво още ни разказва той.

"Здравейте всички от света на приказките!"- Какво сподели с нас доброволецът Петър?

Shared voluntary trails imageЩастливи сме да споделим част от опита на нашия доброволец- Петър по проект Shared Voluntary Trails (2017-1-IT03-KA105-010450). Вижте какво ни разказа той!

Избрахме доброволец по проект Shared Voluntary Trails!

Shared voluntary trails imageЩастливи сме да обявим, че избрахме одброволец по проект Shared Voluntary Trails (2017-1-IT03-KA105-010450).

Доброволецът се казва Петър и ни спечели с чар и интересен опит. Ето какво ни каза той:

Стартират дейностите по проект Shared Voluntary Trails!

Shared voluntary trails imageЩастливи сме да съобщим, че започваме дейности по проект Shared Voluntary Trails (2017-1-IT03-KA105-010450)