За нас

 

Сдружение “Знам и Мога” е неправителствена организация учредена през март 2007 в София. Работи основно в сферата на неформалното образование и по Европейски проекти и програми в сферата на образование, права и правосъдие, гражданство и мобилности. Има партньори в 20 държави от ЕС, Турция, Албания, Македония.

 

Основни цели:

 • разработване, прилагане и провеждане на образователни програми за придобиване на нови знания и умения
 • насърчаване участие в национални и международни събития и програми
 • прилагане на съвременни методи и технологии за развитието на нетрадиционното обучение в България
 • обучаване на кадри в областта на нетрадиционното образование
 • осигуряване на подкрепа за всички креативни хора

 

Основни дейности:

 • разработване и управление на собствени проекти и програми
 • участие в национални и международни проекти, събития и програми
 • инвестиране в човешкия капитал
 • международно сътрудничество
 • осигуряване на логистична подкрепа за провеждането на регионални, национални и международни събития за обмен на опит и добри практики
 • сътрудничество с организации и институции, работещи в областта на образованието, услугите и индустрията