За проекта

 

Резултати

projectslogo.t gamesИме: Игри за толерантност

Основната цел на проекта е да даде на учителите в предучилищна подготовка и начална училища знания и умения за използване на игрова методология чрез създаване на нови образователни игри срещу тормоза и база данни с анализ на игри и ресурси.

Цели:

- обучени учители и помощен персонал за справяне с тормоза във всичките му форми

- по-голяма увереност в използването на игри в детските градини и началните училища във и извън класната стая, за да се създадат безопасни места за обсъждане на тормоза и други спорни въпроси

- предлагане на по-голяма гъвкавост за учителите да използват разнообразна гама от учебни стилове и съдържание чрез използване на игри в образователния процес

- подобряване на съдържанието на програмите за борба с тормоза, предлагани за малки деца в сектора на задължителното образование, чрез възприемане на методологията на играта като училищен подход срещу тормоза

- намаляване на различията в знанията, уменията и разбирането между страните в партньорството по отношение на тормоза и неговото въздействие
 

- Методика за разработване на образователни игри

- Ръководство и тестване на сценарии за игровите методологии за преподаватели

- База данни за игри, дейности и ресурси за превенция на тормоза
 

Информация

№: 2020-1-BG01-KA201-079206

Финансираща програма: Еразъм +, KA2-Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики; KA201-Стратегически партньорства за училищно образование

Продължителност: 1.11.2020 - 30.6.2022

Партньори: 75 детска градина “Сърчице“, Регионална дирекция за начално и средно образование в Западна Македония, Гърция, STOWARZYSZENIE CENTRUM WSPIERANIA EDUKACJI I PRZEDSIEBIORCZOSCI, Полша, Mise HERo sro, Чешка република, Сдружение Знам и Мога, България, KENTRO MERIMNAS OIKOGENEIAS KAI PAIDIOU, Гърция, Niepubliczne Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi SIKORKI, Полша, CENTRUL PENTRU PROMOVAREA INVATARII PERMANENTE TIMISOARA ASOCIATIA, Румъния, INSPECTORATUL SCOLAR AL JUDETULUI ARGES, Румъния, Základní škola Orangery. s.r.o., Чехия

 

T GAMES logoПартньорството от България, Гърция, Полша, Чехия и Румъния участва в онлайн срещата в рамките на финансирания по програма "Еразъм+" проект T-Games - "Игри за толерантност". Онлайн срещата на партньорите по проекта замества срещата лице в лице в България.

 

 

Контакти

бул. Прага No.8, София, 1606

+359 2 943 40 55, +359 878 503 095