За проекта

 

Резултати

projectslogo.SAYITИме: Повишаване на професионалните компетентности в областта на меките умения за ИТ специалисти

Целта на проекта SayIT е засилване на ключови компетенции в първоначалното и продължаващо ПОО за ИТ специалисти чрез засилване на техните меки умения. Това ще направи ИТ специалистите по-квалифицирани и конкурентоспособни на професионално ниво. Проектът SayIT ще адресира предимно ИТ специалисти, които са затруднени в професионалното си развитие поради липсата на подходящи меки умения. Проектът ще адресира и съответните заинтересовани страни, които могат да повлияят на програмите за обучение, предлагани за представителите на ИТ сектора. Очаква се проектът SayIT да допринесе за промяна във възприемането на качествата, които един успешен и ценен ИТ специалист на пазара на труда трябва да има.
 

- Учебна програма за меки умения за ИТ специалисти

- Мобилно приложение за обучители по меки умения
 

Информация

№: 2020-1-PL01-KA202-081864

Финансираща програма: Еразъм +, KA2-Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики; KA202-стратегически партньорства в областта на професионалното образование и обучение

Продължителност: 1.10.2020 - 30.9.2022

Партньори: DANMAR COMPUTERS SP ZOO, Полша, assist Gesellschaft für Unternehmensberatung und Personalentwicklung mbH, Германия, EMPORIKO KAI VIOMICHANIKO EPIMELITIRIO HERAKLIOU, Гърция, Сдружение Знам и Мога, България, MARKEUT SKILLS SOCIEDAD LIMITADA, Испания, Mindshift Talent Advisory lda, Португалия, ATERMON B.V., Холандия

Уебсайт: https://sayit.erasmus.site/

 

 

Контакти

бул. Прага No.8, София, 1606

+359 2 943 40 55, +359 878 503 095