За проекта

 

Резултати

projectslogo.rechangeИме: SkillHelp - Подкрепа за развитие на уменията на социалните работници


Проектът SkillHelp има следните цели:

- повишаване на нивото на меките умения на служителите в сферата на социалното подпомагане;

- подобряване на компетенциите, свързани с професионалната им практика;

- овластяване на социалните работници;

- подобряване на нивото на обслужване на социалните работници, като се наблегне на емоционалния и психологическия аспект на предоставяните от тях услуги;

- укрепване на връзката между социалния работник и неговия клиент;

- подобряване на благосъстоянието на социалните работници;

- повишаване на удовлетвореността от работата на социалните работници и на други групи/лица, ангажирани със социална работа;

 

- Специализиран метод за оценка на меките умения;

- Платформа за електронно обучение, насърчаваща подобряването на меките умения;

- Онлайн курс за овластяване на социалните работници;
 

Информация

№: 2021-1-PL01-KA220-ADU-000035104

Финансираща програма: Еразъм+, KA220-ADU - Партньорства за сътрудничество в областта на образованието за възрастни

Продължителност: 28.02.2022 - 27.02.2024

Партньори: STOWARZYSZENIE "EURO LIDER"- Полша, INSTALOFI LEVANTE SL- Испания, CSI CENTER FOR SOCIAL

INNOVATION LTD- Кипър, CENTER FOR EDUCATION AND INNOVATION- Гърция, ASSIST SOFTWARE SRL- Румъния, Сдружение Знам и Мога- България;

 

 

Контакти

бул. Прага No.8, София, 1606

+359 2 943 40 55, +359 878 503 095