За проекта

 

Резултати

Име: Развитие на местни центрове за приобщаване на хора от кварталите в неравностойно социално-икономическо положение

Общата цел на проекта е да се разработи устойчив подход на сътрудничество под формата на ориентирани към бъдещето платформи за обучение за стимулиране на участниците в гражданското общество и организациите за обучение на възрастни като активни агенти за социално приобщаване в кварталите в неравностойно социално-икономическо положение. Техните инициативи са разнообразни и многостранни. Макар че в този сектор не би могло да има универсално решение, ние препоръчваме изграждането и развитието на компетентности чрез 2 отворени онлайн курса:

1.Устойчиви местни партньорства като ориентирани към бъдещето платформи за обучение за насърчаване на социалното приобщаване и активното гражданство в кварталите в неравностойно социално-икономическо положение.

2. "Творчески квартали за социално приобщаване, гражданско участие и активно гражданство".

 

- Анализ на нуждите на целевите групи за изготвяне на национални доклади и събиране на най-добри практики;

- Техническо и съдържателно разработване на учебна програма, която ще бъде качена в отворена онлайн платформа с набор от най-добри практики, свързани с всеки резултат;

- Пилотни дейности по учебната програма, както и тестване на платформата MOOC;
 

Информация

№: 2021-1-SE01-KA220-ADU-000035091

Финансираща програма: KA220 - Партньорства за сътрудничество в образованието за възрастни

Продължителност: 1.5.2022 – 30.40.2025

Партньори: MIR AKADEMIEN AB- Швеция, Studiefrämjandets avd i Uppsala län- Швеция, Сдружение „Знам и мога“- България, INTERCULTURAL E ARTISTICO

SICILIANO – LA GUILLA- Италия, STIMMULI FOR SOCIAL CHANGE- Гърция, CENTRO INTERNAZIONALE

PER LA PROMOZIONE DELL'EDUCAZION E E LO SVILUPPO ASSOCIAZIONE- Италия;

 

 

Контакти

бул. Прага No.8, София, 1606

+359 2 943 40 55, +359 878 503 095