За проекта

 

Резултати

projectslogo.rechangeИме: Обърнато учебно студио „Успешен иноватор“


Според Евростат кризата с COVID-19 може да засегне около 7,3 милиона работни места в културата и творчеството в целия ЕС. С цел да подпомогне културния и творческия сектор, се ражда идеята за проекта.

Цели на проекта:
- да създаде и осигури достъп до пътища за повишаване на уменията във формата на обърнато студио „Успешен иноватор“, което има за цел да подобри развитието на уменията и компетентностите на обучаемите, които искат да засилят творчеството и иновациите в КТС;
- да предостави на възрастните обучаеми набор от иновативни решения по време на COVID-19, за да разкрие възможности, които могат да се търсят в критичен контекст и да допринесат за устойчивостта на културния и творческия сектор;
- да се разработи инструмент за оценка, който да проследява напредъка на обучаващите се, за да станат успешни иноватори в КТС;
- подкрепа на обучители и преподаватели в ефективното управление на обърнатото студио „Успешен иноватор“.

 
  • Набор от иновативни решения сферата на културата и креативността (СКК) по време на COVID-19
  • Обърнато учебно студио „Успешен иноватор”
  • Инструмент за оценка за признаване на компетенциите в областта на СКК
  • Онлайн наръчник за възрастни обучители „Модерно обърнато студио „Успешен иноватор в СКК”
 

№: 2020-1-LT01-KA227-ADU-094751

Финансираща програма: Еразъм+, KД2 - Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики, Партньорства за креативност

Продължителност: 01/05/21-30/04/23

Партньори: Social Innovation Fund – SIF, Литва, Birštono kultūros centras – BKC,

Литва, Center for Social Innovation – CSI,

Кипър, Centrul Pentru Promovarea Invatarii Permanente – CPIP, Румъния, CESIE, Италия, Сдружение „Знам и Мога“- България;

Уебсайт: https://www.nova.lpf.lt/

 

 

Контакти

бул. Прага No.8, София, 1606

+359 2 943 40 55, +359 878 503 095